Text

Regnskap

Text

REGNSKAP


Vi utfører følgende hos Trygg-Økonomi AS:

  • Ajourført Regnskap
  • Avdelingsregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Oversiktelige rapporter med analyse
  • Momsoppgjør

Vi ønsker at våre kunder skal kunne bruke regnskapet til mer enn å imøtekomme lovpålagte krav.

For at regnskapet skal kunne gi riktig informasjon og benyttes som beslutningsgrunnlag for økonomiske handlinger, må regnskapet være riktig ført og avstemt.

I tillegg er det av betydning at hos oss får du regnskapet til avtalt tid.

Rapportene vi leverer inkluderer kommentar fra regnskapsfører.

Image
Image
Text

Regnskapsplikt generelt


I utgangspunktet har alle som driver næringsvirksomhet, regnskapsplikt etter rl. § 1-2. Det samme gjelder også for visse foretak selv om de ikke driver næringsvirksomhet. Loven skiller mellom foretak som bare har plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger etter rl. kap. 2 (begrenset regnskapsplikt), og foretak som i tillegg har plikt til å utarbeide årsregnskap (full regnskapsplikt). Lignings-ABC bruker ordet «regnskapsplikt» både om full og begrenset regnskapsplikt.


Skatteetaten kan i enkelttilfelle pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet regnskapsplikt etter kapittel 2 for den virksomhet som drives. Slikt pålegg kan begrenses til å gjelde enkelte bestemmelser i kap. 2. Se for øvrig Skattedirektoratets melding, Ko nr. 2/2000 i Utv. 2000/1705.

Image
Text

Adresse

Tromsøysundveien 14
9020 Tromsdalen


Image
Text

Phone


Telefon: 77 67 22 21
Mobil: 91 56 35 51
Telefaks: 77 68 05 00

Image
Text

E-post

E-Post: post@foregnskap.no

Googlemap
Text

Kontakt oss

Form2
Fullt navn
Navn er er påkrevd
E-post
E-postadresse er påkrevd
Melding
Skriv din melding her
Submit
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon